BIM Universe 2019 - Udstillere

D. 22. maj i Aarhus & d. 23. maj i København

TILMELD HER

 

Archi Brains og talenter

Archi Brains er en talentfabrik for unge proaktive konstruktør -og ingeniør-"Brains", hvis ambitioner og drømme er, at afprøve kræfter med virkelige projekter fra bygge- og anlægsbranchen - samt med ønsket om at videreudvikle sig fagligt. Til det har vi skabt Archi Brains Talentprogram. Et program der er udviklet i samarbejde med NTI A/S, og som kombinerer teori og praksis gennem en intensiv, tidlig og løbende indsats. Alt sammen med det formål at imødekomme branchens stigende behov for kvalificerede og digitale kompetencer, samt bane vejen til drømmejobbet. Er du nysgerrig? Kig forbi NTI/Archi Brains standen, til en snak om hvordan vi kan hjælpe Jer.

Bluebeam

Byg Bedre med Bluebeam – Få indblik og overblik ift. dine bygge processer med Bluebeam løsningen. Se hvordan man kan arbejde aktivt og interaktivt med jeres PDFer på en intuitiv måde. Mere end 1,4 million projekterings- og byggefagfolk i hele verden anvender Blubeam Revu til at forbedre deres projekteffektivitet og samarbejde. Kom og se hvordan dette sker.

bimsync® by Catenda

Bimsync by Catenda saves time, money and the environment. It is the next generation cloud based collaboration platform where construction information comes alive. Based 100% on open standards. Share, visualize and collaborate on BIM models and issues in your browser. No plugins or installation needed.

Autodesk BIM 360 - præsenteret af NTI

På NTI standen kan du teste de mange muligheder, der findes i de mange BIM 360-programmer. Kom forbi vores stand og lad os sammen udfordre den traditionelle arbejdsmetode.

Projektstyring med BIM 360: • Én platform • Samarbejde i ”skyen” • Dokumenthåndtering • Versionsstyring • Sammenlign versioner • Viewer af BIM modeller og tegninger • Dokumentation • Kollisionskontrol i skyen • Byggeplads-”management” - tilsyn, checklister, overdragelse, opgavestyring, dokumentation mm.

COWI

COWI har solid erfaring med 3D dokumentation af byggeri og derigennem af tilføre virtuelle 3D miljøer til BIM workflows for renoverings- og udbygnings projekter. Cowi præsenterer forskellige dokumentationsmetoder som; 3D laserscanning, mobile mapping, droner og fotogrammetri. Endvidere vises og præsenteres forskellige metoder til fremstilling af 3D BIM modeller på baggrund af 3D punktskyer og virtuelle 3D miljøer.

FARO

Faro er verdens førende leverandør af 3D opmålings-, visualiserings- og kortlægningsteknologi.

Firmaet udvikler og producerer førende løsninger der muliggør nøjagtige 3D registreringer, opmålinger og analyser indenfor en række fagområder der bl.a. inkluderer industrien, byggebranchen, ingeniørsegmentet og sikkerhed i det offentlige rum.

iBinder

iBinder er blevet meget udbredt på det danske europæiske og marked, som det mest brugervenlige system til håndtering af dokumenter og udbud. Hvor mange systemer bliver mere og mere komplekse at anvende, har iBinder fundet en måde at gøre processerne så enkle, at alle kan komme hurtigt i gang med at dele dokumenter uden nogen form for oplæring. Med iBinder Projekt sparer du rigtig meget tid på dokumenthåndtering. Det er nemt at oprette udbud i iBinder, hente udbudsmateriale, dele det med andre og at aflevere tilbud.

Kompetencestand - NTI

Ny viden skal give øjeblikkelig effekt i din virksomhed, men også være bæredygtig på lang sigt. Hvordan sikrer du dig, du har de kompetencer, der skal til og har du en plan for løbende opgradering af din viden, så du ikke kommer til kort? Kompetenceudvikling er strategisk vigtigt at få sat i system. Et byggeprojekts succes afgøres i høj grad af de implicerede projektdeltagere. Hør hvordan du via kompetenceanalyser kan sikre de optimale profiler og kompetencer til et byggeprojekt

MagiCAD by MagiCAD Group

Progman specialises in software and services for the building industry. Our popular Building Information Modelling (BIM) software, MagiCAD, offers powerful Mechanical, Electrical and Piping design functions and integrated engineering calculations for Revit and AutoCAD. It is used by more than 3.800 companies in over 80 countries around the world. In addition, our online BIM library, MagiCloud enables access to over 1,000,000 manufacturer-verified products from 250 globally renowned manufacturers. Each product is complete with accurate dimensions and comprehensive technical data.

With more than 35 years of experience in the industry, our team of passionate software professionals continues to provide our customers with intelligent solutions that make daily engineering and design easier, faster and more profitable. Progman is a Glodon Group company. 

NTI CONNECT, NTI FACT og NTI SPECIFY

Tre Cloudbaserede platforme samlet på én stand.

NTI CONNECT gør det muligt at samle data fra alle byggeprojektets faser ét sted, og man får direkte adgang til 3D-modeller og tegninger - uanset hvor i verden du befinder dig.

NTI FACT giver mulighed for at styre firmaets bygningsdele ét sted og for at åbne op for data i bygningsmodellerne.

NTI SPECIFY understøtter arkitekter og ingeniører med udarbejdelsen af beskrivelser til byggeriet – både ved nybyggeri og renovering. Værktøjet sikrer en mere ensartet beskrivelse på tværs af projekterne, og gør det hurtigt at genere tilbudslister mv.

Solibri 

Solibri is the leader in BIM Quality Assurance and Quality Control. Providing out of the box tools for BIM validation, compliance control, design process coordination, design review, analysis and code checking. Solibri develops and markets quality assurance solutions that improve BIM-based design and make the entire design and construction process more productive and cost effective.

Solibri’s customers include major building owners, construction companies, architects and engineering firms in more than 70 countries. It is part of the Nemetschek Group and based in Helsinki, with offices in the US, UK, Germany and Spain. Solibri continues to work to save time, money and the environment.

PLANT

Der stilles højere og højere krav til design og dokumentation af proces anlæg. Med Autodesk Plant Design udføres arbejdet på en smart og intelligent måde så der kan opnås store tids besparelser og færre fejl.  P&I diagrammet og/eller 3D anlægsmodellen indeholder de rigtig metadag og BIM informationer så der kan laves udtræk af styklister og produktions dokumentation automatisk. Med de rigtige integrationer og snitflader til eks. ERP eller service systemer opnås et langt bedre projektafvikling fra afklaring med kunden til det færdige anlæg.

Mdoc FM

MDOC FM er et Facility Management-system, som giver et samlet overblik over drift, vedligehold og økonomi i jeres ejendomsportefølje. Med MDOC FM får du et fremtidssikret Facility Management-system, der er skalerbart og enkelt at anvende.

Oplev, hvordan du med fleksible digitale processer og data får et dybdegående overblik over hele din portefølje af både bygninger og udendørsarealer.

Computational Fluid Dynamics

Digital flow-simulering i byggeriet. Hvor der er mennesker, er der behov for luftskifte og dette gøres hos både arkitekter og ingeniører med Computational Fluid Dynamics. Ved opførelse af nye bygninger, hvor et godt termisk indeklima samt et lavt energiforbrug er i fokus, spiller udformningen af ventilations- og varmesystemer en stor rolle. Vi ser også på hvordan din bygning påvirker nærområdet f. eks. i form af uhensigtsmæssig turbulens pga. at nogle bygningsdetaljer, som der ikke er tænkt over.

NTI Route

Med NTI ROUTE kan du nemt og hurtigt leve op til kravene i den nye ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018, da vi har samlet både beregning og skitsering af føringsveje i ét samlet værktøj. Når du beregner luftmængder, udnytter du den data, der ligger i arkitektens fagmodel (rooms, windows og doors), og når der laves ændringer, får du besked herom. Den beregnede luftmængde anvendes til at dimensionere føringsvejenes volumen-objekter, og på den måde skabes der sammenhæng mellem modellen og beregningerne.

VREX

Let your team and partners access your BIM from inside Virtual Reality for easy collaboration with anyone anywhere in the world at any time. VREX by Vixel lets you have more reviews in less time at a lower cost. Discuss BCF-issues and find solutions on multidisciplinary projects without miscommunication directly from inside VR. Save money by reducing mistakes and decrease your carbon footprint. Come by our stand and try it for your self"